Ka­bel Boyz 2 kan top vier na­de­ren

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Ka­bel Boyz 2 kan mor­gen bij een winst op Pro de top vier na­de­ren in de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Ka­bel Boyz 2 staat mo­men­teel op de zes­de plek met der­tien pun­ten uit der­tien wed­strij­den, ter­wijl Pro de der­de plek be­zet met twin­tig pun­ten. Ka­bel Boyz 2 pres­teert de laat­ste we­ken weer op­ti­maal en van­daag bij een winst op Pro kan het de top vier na­de­ren. Het zal wel niet ge­mak­ke­lijk krij­gen te­gen Pro, dat ook nog niet he­le­maal ze­ker is van een plek in de top vier. Ka­bel Boyz 2 ver­loor in de eerste ron­de met 8-4 van Pro en zal pro­be­ren mor­gen een be­ter voor de dag te ko­men. Pro zit de laat­ste we­ken in een dip, om­dat uit de laat­ste drie wed­strij­den er maar een punt werd bin­nen­ge­haald. Het team zal pro­be­ren mor­gen zich te her­stel­len, de drie pun­ten te pak­ken en zo­doen­de de aan­slui­ting met de top teams niet kwijt te ra­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.