The Li­ons wint van Ka­bel Boyz

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - The Li­ons heeft de twee­de ron­de van de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond win­nend af­ge­slo­ten. In de Antho­ny Ne­sty­sport­hal werd don­der­dag van Ka­bel Boyz ge­won­nen met 16-8. The Li­ons do­mi­neer­de de wed­strijd en pak­te zo­doen­de de der­de over­win­ning op rij. Door de­ze over­win­ning heeft The Li­ons tij­de­lijk de twee­de plaats over­ge­no­men van ti­tel­ver­de­di­ger Styx-KG. The Li­ons heeft uit veer­tien wed­strij­den nu 30 pun­ten en is ver­ze­kerd van een play­offs-plaats. Het team moet het uit­ko­men te­gen de kam­pi­oen om de twee­de po­si­tie. Voor Ka­bel Boyz is het de acht­ste ne­der­laag en het team kan de play-offs ver­ge­ten; het heeft elf pun­ten uit veer­tien wed­strij­den. Ka­bel Boyz heeft nog ze­ven wed­strij­den te­goed, maar het heeft de kwa­li­teit niet in huis om al­le ze­ven wed­strij­den in winst te kun­nen om­zet­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.