SKA or­ga­ni­seert ban­den­toer­nooi

Times of Suriname - - SPORT -

KARATE - De Su­ri­naam­se Karate - Do As­so­ci­a­tie (SKA) zal ko­mend week­end een aan­vang ma­ken met haar twee­de ban­den­toer­nooi in de Chi­ne­se sport­hal. Het toer­nooi zal van­daag en mor­gen plaats­vin­den en is voor be­gin­ners, de wit­te, ge­le en oran­je ban­ders. 165 ka­ra­te­ka’s zul­len hun krach­ten me­ten met el­kaar. Aan dit toer­nooi zul­len ne­gen karate scho­len par­ti­ci­pe­ren: Bus­hi­do, Karate De Cris­to, Fu­na­kos­hi, Ken­set­zu, Ki­me, Le­ly­dorp, Poe­ke­tie, Sei­ken en Su­ri­na­me Karate Col­le­ge. De wed­strij­den star­ten om 11.00 uur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.