Jor­ge Wils­ter­mann wint eerste kwart­fi­na­le­wed­strijd Copa Li­ber­t­a­do­res

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jor­ge Wils­ter­mann van Bo­li­via heeft een reu­ze stap ge­zet om de hal­ve fi­na­le van de Copa Li­ber­t­a­do­res te be­rei­ken. In de kwart­fi­na­le werd Ri­ver Pla­te van Ar­gen­ti­nië ver­sla­gen met 3-0. De heen­wed­strijd wordt vol­gen­de week don­der­dag ge­speeld in het Ri­ver’s Mo­nu­men­tal sta­di­um.

De eerste helft was een ge­lijkop­gaan­de strijd, waar het ope­nings­doel­punt aan bei­de kan­ten kon val­len. Ech­ter was het thuis­spe­len­de Jor­ge Wils­ter­mann dat de sco­re open­de met een doel­punt van Ed­ward Zen­te­no. Aan de­ze sco­re kwam in de eerste helft geen ver­an­de­ring meer. Ri­ver Pla­te start­te de twee­de helft heel aan­val­lend en liet hier­door ruim­tes vrij in de ach­ter­hoe­de. Jor­ge Wils­ter­mann trok pro­fijt daar­uit en in de 51ste mi­nuut was het Gil­bert Al­va­rez die het twee­de doel­punt maak­te voor het thuis­team: 2-0. Ri­ver Pla­te bleef aan­val­len om het te­gen­doel­punt te ma­ken, maar dat viel maar niet. In de 82ste mi­nuut kreeg juist het team van Ar­gen­ti­nië een doel­punt te­gen. Crist­hi­an Ma­cha­do maak­te het der­de doel­punt en ook een be­lang­rij­ke. Ri­ver Pla­te moet in de thuis­wed­strijd drie keer sco­ren, om als­nog de hal­ve fi­na­le te kun­nen be­rei­ken. Ri­ver Pla­te heeft de Copa Li­ber­t­a­do­res al drie keer ge­won­nen, ter­wijl Jor­ge Wils­ter­mann niet ver­der is ge­ko­men dan de hal­ve fi­na­le. Dit ge­beur­de in 1981, toen Fla­men­go van Bra­zi­lie met 4-1 te sterk was.

Een spel­mo­ment uit de wed­strijd tus­sen Jor­ge Wils­ter­mann en Ri­ver Pla­te. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.