Twaalf­de over­win­ning voor Men­gao

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Men­gao is mo­men­teel niet te stop­pen en dit heeft pro­mo­ven­dus In­ter Ja­kin moe­ten ge­lo­ven in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Don­der­dag­avond boek­te het team zijn twaalf­de over­win­ning op rij, door in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal te win­nen met 9-3.

In­ter Ja­kin dat in zijn laat­ste wed­strijd nog voor een ver­ras­sing zorg­de om van ti­tel­ver­de­di­ger Styx-KG te win­nen, kon de­ze stunt niet her­ha­len. De ver­lie­zen­de fi­na­list van vo­rig jaar do­mi­neer­de de wed­strijd en pak­te de over­win­ning. Door de­ze over­win­ning sluit Men­gao de twee­de ron­de ook on­ge­sla­gen af. Het team blijft hier­mee de kop­lo­per met 39 pun­ten en heeft zich ver­ze­kerd van een play-offs-plaats. Het team aast om in de top twee te ein­di­gen.

Voor In­ter Ja­kin komt de ne­der­laag heel on­ge­le­gen, want het team kan hier­door geen af­stand ne­men van zijn con­cur­ren­ten. Het blijft ste­ken op de vier­de plaats met 24 pun­ten, maar heeft nog een ron­de te gaan om zijn play­offs-plaats vei­lig te kun­nen stel­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.