Styx-KG gaat ere her­stel

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL Ti­tel­ver­de­di­ger Styx-KG zal gaan voor ere her­stel te­gen Zwa­luw’96 in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. De­ze wed­strijd wordt mor­gen ge­speeld in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal. Styx-KG heeft uit 30 pun­ten en Zwa­luw’96 ze­ven­tien. Styx-KG maakt een slech­te pe­ri­o­de mee. Het team heeft twee wed­strij­den op rij ver­lo­ren; iets wat de meer­vou­di­ge kam­pi­oen niet vaak over­komt. Het team ver­loor van Men­gao (4-3) en In­ter Ja­kin (7-5). Voor­al de ne­der­laag te­gen In­ter Ja­kin viel niet in goe­de aar­de bij trai­ner Mai­kel Peel van Styx-KG. Hij geeft aan dat het team in de eind­fa­se ver­slap­te, waar­door het de der­de ne­der­laag van de com­pe­ti­tie leed. De oe­fen­mees­ter wil de over­win­ning pak­ken te­gen Zwa­luw’96 en het rit­me te­rug­bren­gen in het team. Hij weet dat te­gen Zwa­luw’96 het niet mak­ke­lijk zal gaan, maar dat de over­win­ning er wel in zit. “In de eerste ron­de heb­ben wij wel ge­won­nen met 3-1, maar mak­ke­lijk ging het niet en ik ver­wacht weer het­zelf­de.” Voor Zwa­luw’96 is dit een heel cru­ci­a­le mo­ment. Een ne­der­laag kan een ein­de be­te­ke­nen voor Zwa­luw’96 om de play-offs te ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.