Plaagt kij­ker in eerste uit­zen­ding

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De ma­kers van ani­ma­tie­se­rie heb­ben in de eerste af­le­ve­ring van het nieu­we sei­zoen een aan­tal kij­kers flink in de ma­ling ge­no­men. Tij­dens de af­le­ve­ring wer­den grap­pen ge­maakt over de Alexa van Ama­zon en de nieu­we smart spea­ker Ho­me van Goog­le. Een aan­tal kij­kers twit­ter­de over hoe de ap­pa­ra­ten bij hun thuis op hol sloe­gen.

De per­so­na­ges ston­den met na­me stil bij ac­tu­e­le ge­beur­te­nis­sen in de VS, zo­als de re­cen­te pro­tes­ten van rechts-ex­tre­mis­ti­sche groe­pen, maar er werd een paar keer de draak ge­sto­ken met de smart spea­kers van Ama­zon en Goog­le. Zo riep Cart­man een aan­tal com­man­do’s te­gen zijn Alexa, waar de ap­pa­ra­ten in de huis­ka­mers van de kij­kers met­een op re­a­geer­den.

“We heb­ben een Goog­le Ho­me en een Alexa in ons huis en die zijn dank­zij South Park he­le­maal van slag”, twit­ter­de een kij­ker na de uit­zen­ding. Een an­de­re fan van de te­ken­film­se­rie moest zijn Alexa zelfs uit­zet­ten: “De­ze af­le­ve­ring van South Park heeft mijn Alexa al 15 keer doen re­a­ge­ren. Ik heb de stek­ker er­uit ge­trok­ken.”Het 21ste sei­zoen van South Park is woens­dag in de VS in pre­mi­è­re ge­gaan.

(De Te­le­graaf.nl/Foto: www.uni­lad.co.uk)

South Park

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.