Va­run Dha­wan op­nieuw in wraak­zuch­ti­ge rol?

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Na zijn ge­wel­di­ge per­for­man­ce in de wraak­thril­ler Bad­lap­ur in 2015 zal Va­run Dha­wan een soort­ge­lij­ke rol ver­tol­ken in de film Oc­to­ber van re­gis­seur Shoojit Sir­car.

“Bei­de films heb­ben hun ei­gen stijl, maar Oc­to­ber is ab­so­luut geen ro­man­ti­sche film. Het is een hart­ver­scheu­rend ver­haal dat je kei­hard raakt. Wel­licht dat het als gen­re in de buurt komt van Bad­lap­ur, maar dit is toch echt iets aparts,” ont­hult een me­de­wer­ker.

Het he­le team van Oc­to­ber heeft een over­een­komst moe­ten te­ke­nen om er­voor te zor­gen dat de ver­haal­lijn van de film niet uit­lekt. “Shoojit wil niet dat het ver­haal van de film be­kend wordt ge­maakt. Hij wil voor­ko­men dat de ver­ras­sing wordt ver­pest.” Va­run is erg en­thou­si­ast over de film. Zijn per­so­na­ge is ver­sla­vend en Va­run kan niet wach­ten om te be­gin­nen met de op­na­mes. Het is voor het eerst dat de ac­teur zon­der ma­ke­up te zien zal zijn.

De op­na­mes van de film be­gin­nen la­ter dit jaar.

(Bol­ly­wood.nl/Foto: Blog to Bol­ly­wood)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.