Kang­a­na Ra­naut heeft ons nooit be­na­derd

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Kang­a­na Ra­naut heeft de Ma­ha­ra­sht­ra Vrou­wen com­mis­sie nooit be­na­derd om­trent haar kwes­tie met Hrithik Roshan, zei de voor­zit­ter van de com­mis­sie Vij­aya Ra­hat­kar.

“Er is geen aan­klacht door Kang­a­na in­ge­diend en ze heeft de com­mis­sie nooit be­na­derd om­trent haar kwes­tie,” zei Ra­hat­kar.

Ra­hat­kar heeft op een vraag van de me­dia ge­re­a­geerd dat Kang­a­na de hulp van de vrou­wen­com­mis­sie heeft in­ge­roe­pen om­trent Hrithik ’s ‘mis­bruik’ van haar con­fi­den­ti­ë­le e­mails en foto’s toen ze nog sa­men wa­ren.

Kang­a­na heeft in een eer­der in­ter­view ver­teld dat de vrou­wen­com­mis­sie haar niet heeft ge­hol­pen toen ze hun heeft be­na­derd over haar kwes­tie met Hrithik. “Kang­a­na heeft zelf mijn voor­lo­pers niet be­na­derd. We heb­ben be­gre­pen dat ze een vrouw heeft be­na­derd die be­weer­de dat ze lid is van de vrou­wen­com­mis­sie. Er is geen aan­klacht van haar sinds de af­ge­lo­pen 25 jaar,” zei ze ver­der.

Ra­hat­kar, die ook de na­ti­o­na­le pre­si­dent is van BJP Ma­hi­la Mor­cha en in Shim­la was voor par­tij cam­pag­ne, zei dat ze Kang­a­na heeft ge­zegd dat “er geen aan­klacht door haar bij de com­mis­sie is in­ge­diend (over de on­e­nig­heid).”

(Ti­mes of In­dia/Foto: Wall­pa­persGlad)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.