RBT-Paramaribo ar­res­teert twee­ling die buurt ter­ro­ri­seer­de

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Le­den van het Re­gi­o­na­le Bij­stands­team (RBT) Paramaribo heb­ben de twee broers Mur­win K en Mar­vin K, een twee­ling, woens­dag in de kraag ge­vat. De man­nen zijn na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. Zij wer­den sinds vo­rig jaar ge­zocht voor zwa­re mis­han­de­ling, be­ro­ving, dief­stal­len, ver­nie­ling en be­drei­ging. Hun bu­ren had­den al ge­rui­me tijd last van hen, want zij wer­den ge­ter­ro­ri­seerd door de broers. Zij stap­ten naar de po­li­tie om hun be­klag te doen. De po­li­tie zocht naar de man­nen toen aan­gif­tes wer­den ge­daan, maar die wis­ten zich uit han­den van jus­ti­tie te hou­den. De le­den van RBT-Paramaribo wis­ten hen woens­dag­mid­dag na goed speur­werk in beeld te bren­gen en aan te hou­den op een adres aan De Boer­bui­ten­weg. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.