Dia­man­ten hu­we­lijk is een mijl­paal

Times of Suriname - - BINNENLAND -

WANICA - Het echt­paar Sam­si Singod­jo­jo (82) en Mar­le­ne Kar­to­dik­ro­mo (78) van de Ja­va­weg was op dins­dag 10 ok­to­ber zes­tig jaar ge­trouwd. De­ze dag is niet on­op­ge­merkt voor­bij­ge­gaan. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris (dc) van Wanica-Zuid­oost Aud­rey Han­kers en de dis­tricts­se­cre­ta­ris Maatsha Kor­tram zijn ge­weest om het echt­paar na­mens waar­ne­mend pre­si­dent Ash­win Ad­hin te fe­li­ci­te­ren.

Het echt­paar kreeg een bloem­stuk en een en­ve­lop­pe met een geld­be­drag. Dc Han­kers be­dank­te het echt­paar voor zijn we­zen­lij­ke bij­dra­ge die het heeft ge­le­verd aan de op­bouw van het land. Zij merk­te op dat een dia­man­ten hu­we­lijk echt een mijl­paal is. Ook had zij bewondering voor het echt­paar dat zes­tig jaar lang zijn lief­de en leed sa­men heeft ge­deeld. Sam­si heeft 35 ja­ren zijn krach­ten tot zijn pen­si­o­ne­ring ge­ge­ven aan Bruyn­zeel Su­ri­na­me NV, ter­wijl zijn vrouw zich ont­ferm­de over het ge­zin. Het kop­pel heeft twee zo­nen en twee doch­ters. Daar­naast heeft het elf klein­kin­de­ren en zes ach­ter­klein­kin­de­ren. De kin­de­ren zijn hun ou­ders bij­zon­der dank­baar dat zij een goe­de op­voe­ding heb­ben ge­kre­gen en ook de mo­ge­lijk­heid had­den om te stu­de­ren. Nu le­ve­ren zij al­le­maal een bij­dra­ge in de maat­schap­pij. Het echt­paar was bij­zon­der blij met de komst van de dc en de dis­tricts­se­cre­ta­ris. AC

Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Aud­rey Han­kers en dis­tricts­se­cre­ta­ris Maatsha Kor­tram van Wanica-Zuid­oost met het ju­bi­le­rend echt­paar Sam­si Singod­jo­jo en Mar­le­ne Kar­to­dik­ro­mo. Dit echt­paar vier­de op 10 ok­to­ber zijn dia­men­ten hu­we­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.