Oplich­ter nam SRD 5400 voor le­ve­ren hout

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – An­dy J is gis­te­ren schul­dig be­von­den aan op­lich­ting. De rech­ter leg­de hem een ge­van­ge­nis­straf op van twaalf maan­den waar­van vijf voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar. Hij nam geld in ont­vangst van een an­der om hout te le­ve­ren. Hoe­wel hij toen werk­te als ar­bei­der bij een hout­han­del deed hij zich bij de be­na­deel­de voor als de ei­ge­naar van het hout­be­drijf. Hij ont­ving SRD 5400 van de be­na­deel­de en bel­de hem daar­na en­ke­le ke­ren om aan te ge­ven dat het hout voor hem ge­le­verd zou wor­den. An­dy J wist dat hij het hout nim­mer kon le­ve­ren. Hij zegt dat hij het geld no­dig had, waar­door hij loog bij de aan­ge­ver. De of­fi­cier van jus­ti­tie zegt dat de be­na­deel­de zijn be­klag bij de po­li­tie deed toen hij zijn be­stel­ling van hout veel te lang op zich liet wach­ten. Hem werd tel­kens voor­ge­hou­den dat hij moest wach­ten wat bij hem op den duur on­ge­loof­waar­dig over­kwam. De ei­ge­naar van de hout­han­del wist niets af van het hout en het ge­no­men be­drag. De ver­vol­gings­amb­te­naar zegt dat de ver­dach­te in beeld kwam en door de mand viel. An­dy J is in 1995 ver­oor­deeld voor dief­stal. Te­gen hem was twaalf maan­den cel­straf waar­van vier voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest ge­ëist.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.