Ka­bi­net op 26 ok­to­ber op het bor­des

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Pre­mier Mark Rut­te ver­wacht over twee we­ken zijn der­de ka­bi­net klaar te heb­ben. De be­winds­lie­den van Rut­te III kun­nen op 26 ok­to­ber bij de ko­ning op het bor­des staan, zei hij gis­ter­mid­dag in de Twee­de Ka­mer tij­dens het de­bat over de ka­bi­nets­for­ma­tie. Het gaat wel om een ‘plan­ning met een pot­lood,’ be­na­drukt de VVD-lei­der. Een week la­ter, op 31 ok­to­ber en 1 no­vem­ber, wordt ge­de­bat­teerd over de re­ge­rings­ver­kla­ring. Tij­dens dat de­bat wordt het re­geer­ak­koord in­hou­de­lijk be­spro­ken, hoe­wel de op­po­si­tie het de­bat met in­for­ma­teur Ger­rit Zalm van­daag ook al aan­greep om de plan­nen te fi­le­ren. Rut­te werd gis­ter­mid­dag of- fi­ci­eel als in­for­ma­teur aan­ge­we­zen door de Ka­mer. Hij zal in die func­tie de ko­men­de we­ken be­winds­lie­den zoe­ken voor al­le plek­ken in het ka­bi­net. Het is al be­kend dat Rut­te III met zes­tien mi­nis­ters en acht staats­se­cre­ta­ris­sen gro­ter wordt dan het hui­di­ge ka­bi­net van VVD en PvdA.

(AD/Foto: NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.