Con­stan­tin veer­tien maan­den ge­schorst na neer­slaan tv-ana­list

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Chris­ti­an Con­stan­tin, voor­zit­ter van FC Si­on, heeft van de Zwit­ser­se voet­bal­bond een schor­sing van veer­tien maan­den ge­kre­gen. Hij sloeg in sep­tem­ber tv-ana­list Rolf Frin­ger neer. Frin­ger, voor­ma­li­ge bonds­coach van Zwit­ser­land, stond na­mens de zen­der Te­le­club als tv-ex­pert langs het veld bij de wed­strijd tus­sen Lu­ga­no en Si­on in de Zwit­ser­se Su­per Le­a­gue toen Con­stan­tin op hem af­storm­de. De voor­zit­ter was kwaad om­dat de ana­list kri­tiek had ge­uit op zijn be­leid. De be­stuur­der mag zich de ko­men­de veer­tien maan­den in geen en­kel sta­di­on van de twee hoog­ste voet­bal­klas­sen ver­to­nen en ook geen in­ter­lands bij­wo­nen. Daar bo­ven­op kreeg hij een boe­te van 110.000 Zwit­ser­se frank, om­ge­re­kend on­ge­veer 86.000 eu­ro. De voor­zit­ter be­tuig­de na zijn ac­tie geen spijt. “Ik heb hem een schop on­der zijn kont ge­ge­ven en dat heeft mij goed ge­daan.”

Het is niet voor het eerst dat FC Si­on in op­spraak komt sinds Con­stan­tin de touw­tjes in han­den heeft. In 2011 kreeg de club 36 pun­ten af­trek om­dat het zich niet aan een trans­fer­ver­bod had ge­hou­den en niet-speel­ge­rech­tig­de spe­lers had op­ge­steld.

Na tien du­els be­zet FC Si­on de zes­de plek in de Su­per Le­a­gue, die uit tien clubs be­staat. (VZ)

Ju­an Ma­ta (r) heeft een lu­cra­tief aan­bod uit de Chi­ne­se Su­per Le­a­gue af­ge­we­zen, zo mel­den ver­schil­len­de En­gel­se me­dia. (Foto: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.