RB Leip­zig was dicht bij komst Mbap­pé

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ky­li­an Mbap­pé was af­ge­lo­pen zo­mer een van de meest ge­wil­de spe­lers op de trans­fer­markt en ver­ruil­de AS Mo­na­co uit­ein­de­lijk voor Pa­ris SaintGer­main. Het scheel­de niet veel, of de acht­tien­ja­ri­ge Frans­man was nu spe­ler van RB Leip­zig ge­weest. Door­dat die Ro­ten Bul­len net van trai­ner wa­ren ge­wis­seld, kets­te de trans­fer in fe­bru­a­ri 2015 af.

“We had­den hem bij­na vast­ge­legd. Het pro­bleem was dat we net af­scheid ge­no­men had­den van Alexan­der Zor­ni­ger. We wis­ten nog niet wie zijn op­vol­ger zou wor­den en hoe het ver­der zou gaan”, zegt Ralf Rag­nick, spor­tief di­rec­teur bij RB Leip­zig, te­gen­over BILD. Uit­ein­de­lijk werd Achim Bei­er­lor­zer de tij­de­lij­ke op­vol­ger van Zor­ni­ger tot de zo­mer van 2015. Daar­na had Rang­nick zelf een sei­zoen de lei­ding bij RB Leip­zig. “Zijn va­der ver­tel­de me dat als ik trai­ner zou wor­den, Mbap­pé zo bij ons zou te­ke­nen. Ik kon die be­lof­te al­leen niet in fe­bru­a­ri niet doen. Zo zijn er nog wel meer ta­len­ten die wij op on­ze ver­lang­lijst heb­ben ge­had, maar die we uit­ein­de­lijk niet heb­ben kun­nen ha­len”, be­sluit Rang­nick. Mbap­pé is door Mo­na­co dit sei­zoen ver­huurd aan Pa­ris Saint-Ger­main en moet vol­gen­de zo­mer voor een be­drag tus­sen de 135 en 180 mil­joen eu­ro de­fi­ni­tief over­ge­no­men wor­den. (VI)

Bas Dost staat naar ver­luidt in de be­lang­stel­ling van Ever­ton, maar de club zal diep in de bui­del moe­ten tas­ten om de aan­val­ler te kun­nen con­trac­te­ren. (Foto: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.