Spor­ting vraagt hoofd­prijs voor Dost

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bas Dost staat naar ver­luidt in de be­lang­stel­ling van Ever­ton, maar de club van ma­na­ger Ro­nald Koe­man zal diep in de bui­del moe­ten tas­ten om de aan­val­ler te kun­nen con­trac­te­ren. Spor­ting Por­tu­gal han­teert een vraag­prijs van mi­ni­maal zes­tig mil­joen eu­ro voor de 28-ja­ri­ge Dost, zo meldt Bo­la.

Ever­ton neemt waar­schijn­lijk bin­nen­kort voor het eerst for­meel con­tact op met Spor­ting om het over een even­tu­e­le trans­fer van Dost te heb­ben, maar de Por­tu­ge­se krant meldt dus dat Spor­ting bij min­der dan zes­tig mil­joen geen za­ken wil doen. Dat is ook het be­drag dat als ge­li­mi­teer­de trans­fer­som in het con­tract van de spits is op­ge­no­men. De ze­ven­tien­vou­di­ge in­ter­na­ti­o­nal van het Ne­der­lands elf­tal maak­te zijn prof­de­buut voor FC Em­men en via He­ra­cles Al­me­lo, Hee­ren­veen en VfL Wolfs­burg kwam hij in de zo­mer van 2016 in het Está­dio Jo­sé Al­val­a­de te­recht. Dost maak­te tot dus­ver­re 41 doel­pun­ten in 53 wed­strij­den voor Spor­ting en heeft er nog een con­tract tot me­dio 2020. Koe­man is met Ever­ton op

Azoek naar een spits, want een ade­qua­te op­vol­ger voor Ro­me­lu Lu­kaku is nog al­tijd niet ge­von­den. De hui­di­ge num­mer zes­tien van de Pre­mier Le­a­gue be­schikt over on­der an­de­ren San­dro Ramírez, Ou­mar Ni­as­se en Do­mi­nic Cal­vert-Le­win, ter­wijl aan­val­len­de mid­den­vel­der Way­ne Rooney even­eens in de punt uit de voe­ten kan. Koe­man is ech­ter niet te­vre­den over zijn op­ties en wil in ja­nu­a­ri de markt op. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.