Vi­dal komt te­rug op be­sluit

Times of Suriname - - SPORT - Ar­tu­ro Vi­dal gaat toch door als in­ter­na­ti­o­nal. De mid­den­vel­der greep met Chi­li naast een tic­ket voor het WK in Rus­land, dat zijn laat­ste eind­toer­nooi zou zijn, maar Vi­dal wil nog geen punt zet­ten ach­ter zijn in­ter­land­loop­baan. (Foto: Goal)

VOET­BAL - Ar­tu­ro Vi­dal gaat toch door als in­ter­na­ti­o­nal. De 30-ja­ri­ge mid­den­vel­der greep dins­dag­nacht met Chi­li naast een tic­ket voor het WK in Rus­land, dat zijn laat­ste eind­toer­nooi zou zijn, maar Vi­dal wil nog geen punt zet­ten ach­ter zijn in­ter­land­loop­baan.

“Het mis­sen van het WK is heel pijn­lijk, maar Chi­li is een team dat be­staat uit vech­ters. Ik ben trots om voor mijn land te spe­len en zal het nooit de rug toe­ke­ren. Voor Chi­li blijf ik al­tijd be­schik­baar”, al­dus Vi­dal woens­dag­avond in een sta­te­ment op Twit­ter.

Vi­dal kon­dig­de in sep­tem­ber aan na het WK in Rus­land een punt te zet­ten ach­ter zijn in­ter­land­loop­baan. Chi­li ein­dig­de ech­ter als zes­de in de Zuid-Ame­ri­kaan­se WK­kwa­li­fi­ca­tie­groep en ont­breekt daar­door vol­gen­de zo­mer op het mon­di­a­le eind­toer­nooi.

De 3-0 ne­der­laag te­gen Bra­zi­lië dins­dag­nacht bleek fu­nest voor Chi­li. Vi­dal mis­te die laat­ste WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd van zijn land door een schor­sing.

De 95-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal vindt het pijn­lijk dat Chi­li, waar­mee hij op de WK’s van 2010 (Zuid-Afri­ka) en 2014 (Bra­zi­lië) tot de acht­ste fi­na­les reik­te, vol­gend jaar ont­breekt in Rus­land.

“We heb­ben dui­zen­den ki­lo­me­ters ge­reisd om zwa­re WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­els te spe­len en het is de eerste keer in tien jaar dat we met le­ge han­den staan”, al­dus Vi­dal. “Dit is niet het ein­de van de we­reld en ook geen ein­de van een ge­ne­ra­tie. We heb­ben nog veel om voor te vech­ten.”

Vi­dal de­bu­teer­de op 19-ja­ri­ge leef­tijd in het na­ti­o­na­le team en ver­o­ver­de in 2015 en 2016 met zijn land de Copa Ame­ri­ca. Chi­li reik­te af­ge­lo­pen zo­mer tot de fi­na­le van de Con­fe­de­ra­ti­ons Cup, die werd ver­lo­ren van Duits­land. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.