Wen­ger sluit ver­trek Özil en San­chez niet uit

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Trai­ner Ar­sè­ne Wen­ger sluit niet uit dat Me­sut Özil en Alexis San­chez in ja­nu­a­ri ver­trek­ken bij Ar­sen­al, waar het twee­tal over een af­lo­pend con­tract be­schikt. De­ze win­ter is daar­door voor de Lon­den­se club de laat­ste mo­ge­lijk­heid om nog een trans­fer­som te krij­gen, ten­zij het tot con­tract­ver­len­ging komt. “Maar op dit mo­ment zijn de par­tij­en el­kaar nog niet zo dicht ge­na­derd dat we iets kun­nen mel­den”, zei Wen­ger gis­te­ren te­gen Sky Sports. “Als de si­tu­a­tie in de win­ter on­ver­an­derd is, zijn er meer­de­re op­los­sin­gen mo­ge­lijk. Ook een win­ters ver­trek is een op­tie.” De 28-ja­ri­ge Özil speelt sinds 2013 voor Ar­sen­al, dat hem over­nam van Re­al Ma­drid. Even­als San­chez (28), die in 2014 over­kwam van FC Bar­cel­o­na, be­hoort hij tot de smaak­ma­kers in de ploeg van Wen­ger. San­chez scoor­de af­ge­lo­pen sei­zoen liefst 24 keer in de Pre­mier Le­a­gue. Dit sei­zoen wacht San­chez nog op zijn eerste Pre­mier Le­a­gue-goal. De Chi­l­een botste af­ge­lo­pen zo­mer met de club­lei­ding, om­dat hij aas­de op een trans­fer. On­der meer Man­ches­ter Ci­ty zou hem wil­len heb­ben, maar Ar­sen­al liet hem niet gaan. Het lijkt daar­door re­a­lis­ti­scher dat al­leen Özil zijn con­tract ver­lengt, ze­ker om­dat zijn zaak­waar­ne­mer eer­der de­ze week zei dat de Duit­ser nog drie jaar in de Pre­mier Le­a­gue wil spe­len. Wen­ger heeft nog hoop dat ze al­le­bei ver­len­gen. “Zo­wel San­chez als Özil lijkt te­vre­den hier en dus hoop ik dat de si­tu­a­tie snel ver­an­dert.” Ar­sen­al staat na ze­ven wed­strij­den op de vijf­de plaats in de Pre­mier Le­a­gue. Za­ter­dag spe­len de ‘Gun­ners’ uit te­gen Wat­ford. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.