DSB start za­ter­dag

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Dom­burg Sport Bond zal za­ter­dag van start gaan met haar com­pe­ti­tie. De wed­strij­den zul­len ge­speeld wor­den in het DSB-sta­di­on en de ope­nings­wed­strijd zal gaan tus­sen Hout­tuin en Ro­dan. Hier­na speelt Jong In­do 2013 te­gen Wil­hel­mi­na. Naast de­ze vier teams ma­ken ook Wed­ja­ro, Fe­lu, Anuraagh, Tra­mos, Ke­su­zu en Ar­sen­al deel uit van de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie. Dit jaar zal er geen twee­de­klas­se­com­pe­ti­tie zijn. Dit komt om­dat de teams wei­nig be­lang­stel­ling heb­ben ge­toond om zich in te schrij­ven. DSB zal dit jaar ook een jeugd­voet­bal or­ga­ni­se­ren en wel in de U-15 en U-20-klas­se. In de U-15-klas­se heb­ben vijf teams zich in­ge­schre­ven en in de U-20-klas­se zes. Ver­der is dit jaar ook een ve­te­ra­nen­klas­se­com­pe­ti­tie (40+), waar­aan zes ver­e­ni­gin­gen zul­len deel­ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.