Sti­bu­la klimt naar vier­de plaats

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Sti­bu­la heeft tij­de­lijk de vier­de plaats over­ge­no­men in de twee­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Bij de voort­zet­ting van de com­pe­ti­tie wist Sti­bu­la nipt met 4-3 te win­nen van Djo­go 2000. De win­naar staat mo­men­teel op de vier­de plek met 25 pun­ten uit veer­tien du­els, maar kan de­ze plaats in de ko­men­de we­ken kwijt ra­ken, om­dat FCB 2 op de vijf­de plaats staat ook met 25 pun­ten, maar uit der­tien du­els. Djo­go 2000 blijft op de der­de plaats staan met 26 pun­ten uit der­tien wed­strij­den. Voor Sti­bu­la wist Da­mien­do Plein twee keer het net te vin­den, ter­wijl Je­vgen Sandar en Faus­ti­no Bena­li elk een keer het net von­den. Voor Djo­go 2000 wa­ren Gi­no Bran­don, Jer­rel Aden­si­ba en Pur­cy de Baas, elk een keer tref­ze­ker. De mees­te clubs heb­ben nog drie du­els te gaan in de al­ge­me­ne ron­de, ter­wijl en­ke­le clubs nog twee wed­strij­den heb­ben te gaan. Geen en­kel club is nog he­le­maal ze­ker van de play-offs en de strijd om de­gra­da­tie te ont­lo­pen, is ook span­nend. De ont­kno­ping van de­ze com­pe­ti­tie vindt de ko­men­de we­ken plaats.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.