Bom­bel stap­je dich­ter­bij top vier

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Bom­bel is door een 4-0 ze­ge op Mi­lan een stap­je dich­ter­bij de top vier ge­ko­men in de der­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Bom­bel staat mo­men­teel op de vijf­de plaats met 22 pun­ten uit veer­tien wed­strij­den en heeft maar een punt min­der dan Team One, dat op de vier­de plaats staat met 23 pun­ten uit twaalf du­els. Bom­bel zal zijn res­te­ren­de twee du­els moe­ten win­nen ho­pen­de dat Team One pun­ten laat lig­gen om zo­doen­de de play-offs te ha­len. De top teams van de al­ge­me­ne ron­de zul­len in de play-offs uit­ko­men voor het kam­pi­oen­schap.

Mi­lan blijft op de voor­laat­ste plaats ste­ken met vijf­tien pun­ten uit vijf­tien du­els. Bom­bel stond bij de rust met 1-0 voor, dank­zij An­fer­nee Ber­na­din, die in de 20ste mi­nuut het net vond. En­ke­le mi­nu­ten na rust schoot Ger­gio Mol­ly de 2-0 bin­nen en in de mi­nuut was Ges­ton Mar­tin ver­ant­woor­de­lijk voor de 3-0. In de al­ler­laat­ste mi­nuut van dit du­el wist ook Jer­mai­ne Ford het net te vin­den en hier­mee be­paal­de hij de eind­stand op 4-0.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.