Rus­land mist er­ken­ning voor an­ti­do­ping­be­leid

Times of Suriname - - SPORT -

AT­LE­TIEK - Rus­land vindt wei­nig er­ken­ning bij an­de­re lan­den voor de vor­de­rin­gen die het land maakt in zijn an­ti­do­ping­be­leid. “On­ze in­ter­na­ti­o­na­le col­le­ga’s zijn bij­zon­der slecht ge­ïn­for­meerd”, zegt Vi­ta­li Smir­nov, hoofd van de Rus­si­sche staats­com­mis­sie die de her­vor­min­gen heeft door­ge­voerd

“On­ze in­ter­na­ti­o­na­le col­le­ga’s zijn bij­zon­der slecht ge­ïn­for­meerd over de stap­pen voor­waarts die ons land heeft ge­zet in de strijd te­gen do­ping. On­ze pres­ta­ties wor­den stil­ge­hou­den en dat is niet best”, al­dus Smir­nov. On­der­zoek van het mon­di­a­le an­ti­do­ping­bu­reau WADA bracht een om­vang­rijk do­ping­sys­teem aan het licht in Rus­land, waar­in de Staat aan­stuur­de en de re­gie voer­de. Het leid­de in de at­le­tiek en pa­ra­lym­pi­sche spor­ten tot veel­vul­di­ge in­ter­na­ti­o­na­le schor­sin­gen. Rus­si­sche at­le­ten wer­den ge­weerd van de Olym­pi­sche Spe­len van Rio in 2016 en van de WK dit jaar in Lon­den. Rus­si­sche pa­ra­lym­pi­ërs zijn vol­gend jaar niet wel­kom op de Win­ter­spe­len van Py­e­ong­chang. Vol­gens Smir­nov zijn er En­gels­ta­li­ge bro­chu­res waar­in de vor­de­rin­gen keu­rig staan ver­meld. Hij heeft al­le Rus­si­sche bon­den in be­lang­rij­ke tak­ken van sport als at­le­tiek, zwem­men en ten­nis op­ge­dra­gen de­ze in­for­ma­tie zo snel mo­ge­lijk te de­len met bui­ten­land­se col­le­ga’s.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.