Mes­si kan enor­me te­ken­bo­nus in­nen bij con­tract­ver­le­ning

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Gis­te­ren do­ken er al ge­ruch­ten op dat Bar­cel­o­na be­zig is te on­der­zoe­ken hoe het de mees­te in­kom­sten kan ge­ne­re­ren door de naam van Camp Nou te ver­ko­pen voor spon­sordoel­ein­den en nu is ook dui­de­lijk ge­wor­den waar een groot deel van die op­breng­sten naar toe moet gaan. De Ca­ta­laan­se club is na­me­lijk nog al­tijd be­zig met de con­tract­ver­len­ging van Li­o­nel Mes­si en stelt de Ar­gen­tijn een me­gabo­nus in het voor­uit­zicht.

L’Ara meldt dat Bar­ça Mes­si een te­ken­bo­nus er­gens tus­sen 88 mil­joen en 95 mil­joen eu­ro in het voor­uit­zicht heeft ge­steld als de ster­spe­ler be­sluit zijn tot vol­gend jaar zo­mer door­lo­pen­de ver­bin­te­nis te ver­len­gen. Mes­si’s va­der en broer heb­ben naar ver­luidt al hun goed­keu­ring ge­ge­ven aan een nieuw con­tract met een loop­tijd van 3,5 jaar, maar de aan­val­ler zelf heeft, met on­der meer Man­ches­ter Ci­ty als mo­ge­lij­ke ka­per op de kust, nog al­tijd niet zijn hand­te­ke­ning ge­zet.

Aan­ge­zien het sa­la­ris­huis van de club op dit mo­ment al 84 pro­cent, Mes­si’s nieu­we con­tract niet mee­ge­re­kend, van de to­ta­le in­kom­sten op­slurpt, is Bar­cel­o­na drin­gend op zoek naar nieu­we in­kom­sten­bron­nen. Naast een nieu­we deal met kle­ding­spon­sor Ni­ke moet de ver­koop van de sta­di­on­naam een van die bron­nen wor­den. Bar­ça hoopt naar ver­luidt cir­ca 200 mil­joen eu­ro op te ha­len voor een deal die 25 jaar gaat lo­pen. (VI)

FC Bar­cel­o­na stelt Li­o­nel Mes­si een enor­me bo­nus in het voor­uit­zicht als hij in Camp Nou zijn con­tract ver­lengt. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.