Zwa­luw’96 houdt hoop play-offs le­vend

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL Zwa­luw’96 heeft zijn hoop op de play-offs le­vend ge­hou­den in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. In de Antho­ny Ne­sty­sport­hal werd woens­dag van In­ter Bom ge­won­nen met 6-3. Zwa­luw’96 heeft nu 27 pun­ten, drie min­der dan In­ter Ja­kin dat de laat­ste play-offs plaats be­zet. In­ter Bom blijft op de laat­ste plaats met drie pun­ten. De eerste helft was een ge­lijkop­gaan­de strijd, waar­in bei­de teams de kan­sen kre­gen. Die wer­den ech­ter niet be­nut. Het eerste doel­punt viel uit een fout van In­ter Bom. In de veer­tien­de mi­nuut werd een ver­keer­de wis­sel ge­pleegd en Iwan Pi­nas kreeg de ge­le kaart. Dit was zijn twee­de ge­le kaart, dus rood. In­ter Bom moest twee mi­nu­ten ver­der met een man min­der en Zwa­luw’96 sloeg di­rect toe. Iva­nil­do Mi­sid­jan open­de de sco­re: 1-0. Dit werd ook de rust­stand van de wed­strijd. In de twee­de helft werd de sco­re heel vroeg ver­dub­beld door Zwa­luw’96. In de 27ste mi­nuut maak­te Mi­sid­jan zijn twee­de doel­punt: 2-0. Kort hier­na ver­ruim­de Bru­ce Di­po­red­jo de sco­re: 3-0. Zwa­luw’96 be­gon non­cha­lant te spe­len en Sil­vi­onVer­wey ver­klein­de de ach­ter­stand, maar een mi­nuut la­ter bracht Mar­ce­li­no Plet het weer naar een ver­schil van drie doel­pun­ten: 4-1.

Het non­cha­lant spel van Zwa­luw’96 werd nog er­ger en de ach­ter­stand werd ge­bracht naar een doel­punt­ver­schil. En­ver­ny Lin­ger maak­te het twee­de doel­punt, ter­wijl in de 37ste mi­nuut Ver­wey voor het der­de doel­punt zorg­de: 4-3. In­ter Bom gooi­de hier­na al­les in de aan­val om de ge­lijk­ma­ker te sco­ren, maar het ver­los­sen­de doel­punt viel niet. Het was juist Zwa­luw’96, dat twee keer het net vond. Di­po­red­jo en Ike Adams scoor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.