Ma­sche­ra­no kon­digt af­scheid aan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ja­vier Ma­sche­ra­no stopt na het WK in Rus­land als in­ter­na­ti­o­nal van Ar­gen­ti­nië. Dit maak­te de 33-ja­ri­ge spe­ler van Bar­cel­o­na gis­te­ren be­kend. Ar­gen­ti­nië plaatste zich de­ze week voor het eind­toer­nooi via een uit­blin­ken­de Li­o­nel Mes­si. Te­gen­over de Spaan­se krant Sport ver­telt Ma­sche­ra­no over zijn na­de­ren­de af­scheid bij de na­ti­o­na­le ploeg. “We heb­ben nu een kans om weer te dro­men. Het is een eind­toer­nooi en we we­ten nog hoe we speel­den in Bra­zi­lië”, doelt de ver­de­di­ger op de fi­na­le­plek die Ar­gen­ti­nië via Ne­der­land be­haal­de in 2014. In de eind­strijd werd uit­ein­de­lijk ver­lo­ren van Duits­land.

“Als ik bij de se­lec­tie hoor die naar Rus­land af­reis, speel ik daar mijn laat­ste wed­strij­den, daar ben ik ze­ker van. We heb­ben ze­ven of acht maan­den om ons voor te be­rei­den en er in de best mo­ge­lij­ke vorm te staan.” Ma­sche­ra­no speel­de 139 in­ter­lands voor Ar­gen­ti­nië. Hij speel­de ook twee keer op de Olym­pi­sche Spe­len. Zo­wel in 2004 als in 2008 pak­te Ma­sche­ra­no met Ar­gen­ti­nië goud. In 2014 werd hij dus twee­de op het WK in Bra­zi­lië, in 2004, 2007, 2015 en 2016 ver­loor Ma­sche­ra­no in de fi­na­le van de Copa Amé­ri­ca. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.