Schot­land breekt met bonds­coach Stra­chan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Gor­don Stra­chan ver­trekt per di­rect als bonds­coach van Schot­land. De Schot­se voet­bal­bond wil een nieu­we trai­ner aan­stel­len die de na­ti­o­na­le ploeg moet voor­be­rei­den op de kwa­li­fi­ca­tie­reeks voor het EK Voet­bal in 2020. Ook zijn as­sis­tent Mark McGee stopt er­mee. De Schot­ten slaag­den er niet in zich recht­streeks te kwa­li­fi­ce­ren voor het WK in Rus­land. Ook kon de ploeg geen plek in de play-offs af­dwin­gen. Vol­gens de bond is er be­hoef­te aan een nieu­we im­puls. Stra­chan had de Schot­se ploeg sinds ja­nu­a­ri 2013 on­der zijn hoe­de. “De dag dat ik als bonds­coach be­gon, was de mooi­ste dag in mijn loop­baan. Ik wil­de de lach te­rug­bren­gen op de ge­zich­ten van het land.” “Het is heel te­leur­stel­lend dat we ons niet heb­ben ge­plaatst voor de play-offs, want we heb­ben er zo hard voor ge­werkt. We heb­ben veel mooie mo­men­ten ge­had. Die zul­len mij al­tijd bij­blij­ven.’’ (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.