Ab­his­hek Bachchan ver­vangt Sus­hant Singh Ra­j­put in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Nu Sus­hant Singh Ra­j­put zich te­rug heeft ge­trok­ken uit de thril­ler RAW Ro­meo Ak­bar Wal­ter, heeft Ab­his­hek Bachchan voor de film ge­ko­zen.

Een bron ver­telt: “Ab­his­hek Bachchan zal nu de hoofd­rol in de film spe­len. Het ver­haal is ge­ba­seerd op wa­re ge­beur­te­nis­sen. De re­gis­seurs en pro­du­cen­ten vin­den dat Ab­his­hek per­fect is voor de op­per­vlak­ki­ge ac­tie­thril­ler.” “Va­nes­sa Wa­lia, Bun­ty Wa­lia’s vrouw, is één van de pro­du­cen­ten van de film. Bun­ty en Ab­his­hek ken­nen el­kaar al ja­ren en zijn goe­de fa­mi­lie­vrien­den. Dus toen hij het script goed vond, heeft hij de film ge­lijk goed­ge­keurd,” ver­telt een bron ver­der. Bachchan heeft re­cen­te­lijk be­dankt voor Pal­tan, JP Dut­ta’s vol­gen­de film. Hij was vo­rig jaar voor het laatst te zien in Hou­se­full 3. (Bi­zA­sia/

Foto: Eas­tern Eye)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.