Slechts 21 man pu­bliek gro­te te­leur­stel­ling voor Ato­mic Kit­ten

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Eind ja­ren ’90 trok­ken zij nog vol­le za­len, maar bij een op­tre­den in een ho­tel in Du­bai stond de gir­l­band Ato­mic Kit­ten voor een pu­bliek van niet meer dan 21

men­sen, zo meldt de Dai­ly Mail.

De ma­na­ger van de band be­sloot woens­dag nog op het laat­ste mo­ment om het be­gin van de show, die was aan­ge­kon­digd als de Ul­ti­ma­te La­dies Night, een uur uit te stel­len in de hoop dat er meer fans zou­den ko­men op­da­gen, maar de zaal bleef ang­stig leeg. De fans die wel 45 eu­ro had­den be­taald voor een tic­ket, kre­gen in dat uur de ge­le­gen­heid om in de lob­by van het ho­tel met Ato­mic Kit­ten’s Mi­chel­le He­a­ton en Zoe Bir­kett te klet­sen. De der­de Kit­ten Ker­ry Ka­to­na had al eer­der

we­gens ziek­te af­ge­zegd voor het con­cert. Aan­slui­tend de­den de twee Kit­tens hun best om voor de na­ge­noeg le­ge zaal toch een spet­te­ren­de show neer

te zet­ten. (De Te­le­graaf.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.