Jen­ni­fer Lopez pre­sen­teert BENE­fiET VOOR PUERTO RICO

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Jen­ni­fer Lopez, Marc Antho­ny en Alex Ro­dri­gu­ez pre­sen­te­ren za­ter­dag een li­ve-uit­zen­ding op de Ame­ri­kaan­se te­le­vi­sie om geld in te za­me­len voor het door or­kaan Ma­ria ver­woes­te Puerto Rico en an­de­re ge­bie­den die re­cen­te­lijk wer­den ge­trof­fen door na­tuur­ram­pen.

De zan­ge­res en haar vriend Alex ne­men de pre­sen­ta­tie van­uit Los An­ge­les voor hun re­ke­ning, ter­wijl haar ex-man Marc de op­tre­dens in Mi­a­mi aan el­kaar praat. De eerste twee uur van de be­ne­fiet­avond wor­den uit­ge­zon­den op de Spaans­ta­li­ge zen­ders Uni­vi­si­on en Tele­mun­do, het laat­ste uur neemt NBC het over en gaat de show in het En­gels ver­der. Het drie­tal kan re­ke­nen op me­de­wer­king van een lan­ge lijst ar­ties­ten. In Mi­a­mi tre­den on­der an­de­ren Dad­dy Yan­kee en DJ Kha­led, op, ter­wijl op de lo­ca­tie in LA De­mi Lo­va­to, Maroon 5, Ric­ky Mar­tin, Gwen Ste­fa­ni, Ste­vie Won­der, Chris Mar­tin, Ja­mie Foxx en Ma­ry J. Bli­ge een mu­zi­ka­le bij­dra­ge le­ve­ren. An­de­re ar­ties­ten die mee­wer­ken aan het pro­gram­ma, dat One Voi­ce: So­mos Li­ve zal he­ten, zijn on­der an­de­ren Chris­ti­na Agui­le­ra, Gi­na Ro­dri­gu­ez, Ry­an Se­a­c­rest, Se­le­na Go­mez, Did­dy, Hei­di Klum en Kim Kar­das­hi­an. (De Te­le­graaf.nl/Foto: pho­to­vi­de.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.