Ty­re­se Gib­son koopt huis voor moe­der

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ty­re­se Gib­son heeft zijn moe­der Pris­cil­la ge­trak­teerd op een nieuw huis. Hij deed dit om haar in het zon­ne­tje te zet­ten voor het feit dat ze pre­cies elf jaar ge­le­den af­kick­te van haar al­co­hol­ver­sla­ving.

Gib­son toon­de via een foto van hem en z’n moe­der die bij het nieu­we huis is ge­no­men. Gib­son be­ken­de dat zijn “hart zo­wat zijn borst uit­klop­te van de op­win­ding” vlak voor­dat hij z’n moe­der con­fron­teer­de met het ca­deau. Gib­son schuw­de ech­ter niet om de waar­heid over zijn moe­der te zeg­gen: “Ze is 27 jaar ver­slaafd ge­weest, ik heb daar­door geen leu­ke jeugd ge­had. Ik ben op mijn 17e het huis uit ge­vlucht, maar ik heb het haar al­le­maal ver­ge­ven.”

Het huis dat de

schonk heeft on­der an­de­re vijf slaap­ka­mers en een ga­ra­ge waar drie au­to’s in pas­sen. (De Te­le­graaf. nl/Foto: 6IEE.com)

In­st­agram Fast & Fu­rious-ac­teur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.