Alec Bald­win tie­rend door stra­ten New York

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Alec Bald­win had de­ze week, niet voor de eerste keer, een open­ba­re woe­de-uit­bar­sting in de stra­ten van New York. De ster die veel suc­ces heeft met zijn imi­ta­tie van pre­si­dent Do­nald Trump, had ru­zie met de be­stuur­der van een SUV. Een ge­tui­ge zag het voor­val en meld­de het aan de New York Post.

De au­to­mo­bi­list werd door Bald­win nog­al luid­ruch­tig aan­ge­spro­ken op het in zijn ogen roe­ke­lo­ze rij­ge­drag. Bald­win vroeg de be­stuur­der meer­ma­len om zijn voer­tuig uit te ko­men. Toen dat niet ge­beur­de, be­gon Bald­win de wa­gen en de ken­te­ken­plaat te fo­to­gra­fe­ren. De be­stuur­der was daar­van niet on­der de in­druk en reed uit­ein­de­lijk weg. Bald­win gooi­de, zicht­baar woe­dend, zijn fris­drank­be­ker op straat en liep uit­ein­de­lijk weg.

Het is al ze­ker de vier­de keer dat Bald­win in New York door het lint gaat. In 2011 gaf hij een me­de­wer­ker van een kof­fie­shop een veeg uit de pan. In 2013 ging hij te­keer te­gen een fo­to­graaf van een krant en een jaar la­ter werd hij aan­ge­hou­den toen hij met zijn fiets te­gen het ver­keer in­reed en daar­over luid­ruch­tig ru­zie­maak­te met agen­ten. (De Te­le­graaf.nl/Foto: Ti­me.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.