Ha­mas en Fa­tah on­der­te­ke­nen over­een­komst van verzoening

Times of Suriname - - BUITENLAND -

PALESTINA- De Pa­les­tijn­se ri­va­li­se­ren­de par­tij­en Fa­tah en Ha­mas heb­ben don­der­dag een over­een­komst van verzoening on­der­te­kend. Dat ge­beur­de in de Egyp­ti­sche hoofd­stad Ca­ï­ro waar de twee par­tij­en op ini­ti­a­tief van Egyp­te sinds dins­dag ge­sprek­ken voer­den om tot el­kaar te ko­men. Fa­tah en Ha­mas kwa­men over­een dat de macht over Ga­za per 1 de­cem­ber wordt over­ge­dra­gen aan een een­heids­re­ge­ring. De soen­ni­ti­sche be­we­ging Ha­mas trok de macht in de Ga­za­strook in 2007 naar zich toe. Het jaar er­voor won Ha­mas de Pa­les­tijn­se ver­kie­zin­gen van de ou­de link­se par­tij Fa­tah. De Pa­les­tijn­se Ver­zets­be­we­ging Ha­mas wordt door de Ver­e­nig­de Sta­ten, de Eu­ro­pe­se Unie en Is­ra­ël als een ter­reur­or­ga­ni­sa­tie be­schouwd. Ha­mas gaf vo­ri­ge maand aan de macht in Ga­za over te zul­len dra­gen aan pre­si­dent Mahm­oud Ab­bas van Fa­tah. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.