Hout­za­ge­rij­en drei­gen mas­saal deu­ren te slui­ten

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

3$5$0$5,%2 +RXW]DJHULMHQ HQ KRXWKDQGHODUHQ GUHLJHQ PDVVDDO GH GHXUHQ WH VOXL WHQ 'H LQWHUQDWLRQDOH YUDDJ QDDU KRXW XLW 6XULQDPH QHHPW VWHHGV WRH HQ GH SULMV GLH H[SRUWHXUV ELHGHQ DDQ FRQFHVVLHKRXGHUV NDQ QLHW WLSSHQ DDQ GLH YDQ GH KRXWPDUNWHQ

+et gaat in to­taal oP zeNer

Kout­za­ge­rij­en, die Po Pen­teel in de SroElePen zit ten. 1et een Kand­je­vol Nan voor­zien in zijn EeKoeI­te, oP­dat dat deel zelI ooN Ee scKiNt over een Kout­con­ces sie. 'eze Ee­drij­ven zijn wel in staat oP Kout oS de loNa­le ParNt te Eren­gen, Paar door de aI­naPe van Ket aan­Eod dreigt er een scKaarste aan Ee­taalEaar Kout. 'e oS­tie is vol­gens soPPi­ge con­ces si­o­na­ris­sen dat de za­ge­rij­en ooN de­zelI­de Srijs Ee­ta­len als de e[Sor­teurs oI zelIs Ko­ger gaan, Paar dit zal lei­den tot duur­der Kout voor de con suPent. ³+out­za­ge­rij­en en PeuEelPaNers Nun­nen niet aan rondKout NoPen´, zegt $nd­re 6oel­taan­singK, voor zit­ter van de +ou­tu­nie. ³0en Nan de tent slui­ten uit Ee drijI­seco­noPiscKe oor­zaNen, want Ket ren­deert niet Peer. +et zou ecK­ter zon­de van de geSleeg­de in­ves­te­rin­gen zijn, dus NaSi­taal­ver­nie­ti­ging.´ 'e re­ge­ring KeeIt gePeend oP de e[Sort van rondKout Ein­nenNort aan Ean­den te leg­gen, Paar voor de za­ge rij­en laat de­ze Paat­re­gel te lang oS zicK wacK­ten. ³+et wa­ter NoPt KeP tot de liS Sen. -e Koort zo vaaN van een oS­vol­gen­de re­ge­ring dat er ge­re­de Sro­duc­ten ge e[Sor­teerd Poe­ten wor­den. 9oor was Ket zo dat al­le Kout­za­ge­rij­en een con­ces­sie Kad­den, Paar con­ces­sies zijn al­tijd een So­li­tieN in­struPent ge­weest en Pen KeeIt daar­oS in­ge­sSeeld´, al­dus 6oel­taan singK.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.