OLWHU GLHVHO RQGHUVFKHSW

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

3$5$0$5,%2 'e Pa ri­tiePe So­li­tie KeeIt . li­ter die­sel Paan­dag in een Eoot Eij een aan­Peer­stei ger oS de 6uri­naPe­ri­vier on­der­scKeSt. =ij naP de die­sel in Ee­slag en Kield de EePan­ning aan. +et ver Poe­den Eestaat dat Ket oP sPoNNel­waar gaat. 8it Ket on­der­zoeN ElijNt dat die sel van­uit de Eoot waar­in die Ket land was Ein­nen geEracKt, werd over­geKe veld in een an­de­re Eoot, zon­der dat een dou­a­ne aPE­te­naar daar­Eij aan­we zig was. 'e le­den van de Pa­ri­tiePe So­li­tie wa­ren oS sur­veil­lan­ce toen zij de Eoot ont­deN­ten. =ij Nre­gen in­IorPa­tie dat Erand­stoI Ket land zou wor­den Ein nen­ge­sPoNNeld. 7ij­dens de sur­veil­lan­ce werd Ket sPoNNel­waar ont­deNt en in Ee­slag ge­noPen oS de lo­ca­tie zo­als de in­IorPa­tie luid­de. 'e So­li­tie zorg­de na de in­Ee­slag­naPe voor Ee­waNing Eij de Eoot. 'e EePan­ning Ee­scKiN­te wel over de do­cuPen­ten van de Eoot en in­Nla­ringstuN Nen. =ij Ee­weer­de dat een dou­a­neaPE­te­naar eer­der daar aan­we­zig was, Paar de So­li­tie troI die Ser­soon niet aan. ,n to­taal wer­den ne­gen Ser­so­nen aan­geKou den. 'eze zaaN is over ge­dra­gen aan de aI­de­ling )rau­de, die Ket ver­de­re on der­zoeN ver­ricKt.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.