5XLP ,QVHO $LU

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

3$5$0$5,%2 %LM GH $VVRFLDWLH YDQ 6XULQDDPVH 5HLV $JHQWHQ $VUD ]LMQ JHYDO OHQ EHNHQG YDQ SHUVRQHQ GLH PHW HHQ XLWVWDDQG WLFNHW YDQ ,QVHO $LU URQGORSHQ 'LH ]LMQ PHQVHQ GLH HHQ WLFNHW YLD GH $VUD KHEEHQ JHNRFKW PDDU QLHW ]LMQ YHUYRHUG GRRU GH OXFKW YDDUWPDDWVFKDSSLM 9ROJHQV 5LD] 0RKDPHGMRHVRHI YRRU]LWWHU YDQ GH $VUD LV KHW DDQWDO µZRXOG EH¶ ZDDUVFKLMQOLMN UHL]LJHUV KRJHU RPGDW UHL]LJHUV WLFNHWV NXQQHQ KHEEHQ JHNRFKW YLD KHW LQWHUQHW ELM EXLWHQODQGVH UHLVEXUDXV RI ELM EHGULMYHQ QLHW DDQJHVORWHQ ELM GH $VUD 0RKDPHGMRHVRHI ]HJW WH KHEEHQ EHJUHSHQ GDW GH JHGXSHHUGHQ ]XOOHQ ZRUGHQ YHUJRHG GRRU ,QVHO $LU =LM ]XOOHQ HFKWHU JHHQ JHOG RQWYDQJHQ PDDU KXQ WLFNHW NXQQHQ LQUXLOHQ ZDQQHHU GH PDDWVFKDSSLM ZHHU YOLHJW

0oKaPed­joes­oeI legt uit dat na­dat de dien­sten van $ntil li­aan­se vlie­gPaat­scKaSSij weg­vie­len, de $sra een deel van de ge­duSeer­de Sas­sa giers zijn geld te­rug KeeIt ge­ge­ven. 'it PaaNt dat ,n sel $ir, voor wat de­ze groeS Ee­treIt, geld ver­scKul­digd is aan de $sra. +ij zegt dat Sas na au­gus­tus over de te­rug­Ee­ta­ling van de­ze scKuld Pet de Paat­scKaSSij ge­sSroNen Nan wor­den. +oe groot de­ze scKuld is, wil Kij niet aan­ge­ven. 'e NoPen­de da­gen zal de as­so­ci­a­tie de ge­sSreNNen voort­zet­ten Pet ver­te­gen­woor­di­gers van ,n sel $ir. 'e voor­zit­ter zegt ver­der geen Poei­te te KeE Een Pet geen enNe­le lucKt vaartPaat­scKaSSij, die in 6uri­naPe Kaar dien­sten wil aan­Eie­den. 9an Ee­lang is wel dat de Paat­scKaSSij aan de ge­stel­de voor­waar­den van 6uri­naPe en de lucKt vaart­sec­tor Poet vol­doen en Kaar ver­S­licK­ten je­gens Kaar Sas­sa­giers Poet naNo Pen.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.