Weeg­schaal 24 sep­tem­ber - 23 ok­to­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Jij hebt van­daag weer vol­op fan­ta­sie. Is dat het pre­cies waar je part­ner zo gek op is? Vast wel, je be­leeft na­me­lijk een bij­zon­der fij­ne avond met je part­ner.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.