Do­den bij lucht­aan­val op Sy­ri­sche markt

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SYRIE - In het noor­den van Sy­rië zijn maan­dag 61 do­den ge­val­len bij bom­bar­de­men­ten op een markt in Ata­reb, ten wes­ten van Alep­po. Dat zegt het Sy­ri­sche Ob­ser­va­to­ri­um voor de Men­sen­rech­ten. Het ge­bied maakt deel uit van een zo­ge­he­ten de-es­ca­la­tie­zo­ne. Vol­gens het Ob­ser­va­to­ri­um werd de markt in het door re­bel­len ge­con­tro­leer­de Ata­reb door min­stens drie lucht­aan­val­len ge­trof­fen. Het is on­dui­de­lijk of de aan­val­len door Sy­ri­sche dan wel Rus­si­sche ge­vechts­vlieg­tui­gen wer­den uit­ge­voerd. On­der de slacht­of­fers zijn ze­ker vijf kin­de­ren, al­dus het Ob­ser­va­to­ri­um. In Sy­rië zijn in het ka­der van een ak­koord tus­sen het re­gime van pre­si­dent Bas­har al-As­sad, Rus­land, Iran en Tur­kije in to­taal al vier dees­ca­la­tie­zo­nes in­ge­richt. Die zou­den vei­li­ge ha­vens moe­ten vor­men voor bur­gers die op de vlucht zijn voor het ge­weld.

(AD.NL)

De ra­va­ge na de lucht­aan­val op de Sy­ri­sche stad Ata­reb. (Fo­to: AFP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.