1DGDO WUHNW ]LFK WHUXJ XLW :RUOG 7RXU )LQDOV

Times of Suriname - - 6SRUW -

7(NN,6 5afael Na­dal Keeft zicK maan­dag na zijn ne­der laag te­gen Da­vid Gof­fin af ge­meld voor Ket ver­volg van de $7P :orld 7our )in­als. De 6paan­se num­mer ppn van de we­reld Keeft nog steeds last van een sle­pen­de knieEles su­re.

³,k KeE ge­vocK­ten in de we ten­scKap dat dit mijn laat­ste wed­strijd van Ket sei­zoen was”, zei Na­dal na af­loop. ³0ijn sei­zoen is nu voorEij.¶¶ Gof­fin zorg­de voor een stunt door Na­dal in Eij­na uur te ver­slaan , en

. ,n de Ee­slis­sen­de set ging de 6pan­jaard steeds moei­za mer Ee­we­gen.

De Belg, als ze­ven­de in­ge scKaald, Kad al in de twee­de set de kans om de par­tij te Ee slis­sen, maar moest die uitein de­lijk aan Na­dal la­ten. (en set la­ter was Ket als­nog raak. De op­ga­ve van Na­dal komt niet uit de lucKt val­len. De 6pan­jaard trok zicK an­der Kal­ve week ge­le­den met een knieEles­su­re te­rug van Ket toer­nooi van Pa­rijs. +ij dacKt dat Kij vol­doen­de Ker­steld was om aan de $7P )in­als deel te ne­men. De num­mer ppn van de we­reld zal in /on­den door zijn land­ge­noot PaElo &ar­re­no Busta wor­den ver­van­gen. (er­der op maan­dag won Gri­gor Di­mi­trov in zijn eer­ste groeps­wed­strijd van Do­mi­nic 7Kiem. De ja­ri­ge Bul­gaar greep in de 2 $re­na in /on­den de eer­ste set met , maar moest Ket twee­de Ee­drijf met aan de twee jaar jon ge­re 2os­ten­rij­ker la­ten. De der­de set ging lang ge lijk op. ,n de slot­fa­se wist Di­mi­trov de ser­vi­ce van 7Kiem te Ere­ken, maar ver zuim­de op de par­tij uit te ser­ve­ren. 7wee ga­mes la­ter was Ket wel raak.

Di­mi­trov doet voor Ket eerst mee aan Ket pres­ti­gi­eu­ze ein­de­jaars­toer­nooi in Groot Brit­tan­nis. +ij staat mo­men teel zes­de op de we­reld­rang lijst, twee plaat­sen la­ger dan 7Kiem.

,n de an­de­re groep strij­den 5oger )ederer, $le[an­der =ver­ev, 0arin &ilic en -ack 6ock te­gen el­kaar. De 6cKot $nd\ 0ur­ra\ en de 6er­visr No­vak Djoko­vic zijn er dit jaar van­we­ge Eles­su­res niet Eij. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.