%DUoD ZLO 36* YDQ WDOHQW EHURYHQ

Times of Suriname - - 6SRUW -

92(7B$/ )& Bar­cel­o­na wil ri­vaal Pa­ris 6ait Ger­main van een groot ta­lent Eer­oven. De &ata­laan­se cluE Koopt <aci­ne $dli weg te pluk­ken Eij de Pa­rij­ze­na­ren.

(en over­gang zou de re­la tie tus­sen Ba­roa en P6G, die door de Ne\mar deal al ver­troeEeld was, weer op scKerp zet­ten. $dli Keeft een af­lo­pend con­tract in Pa­rijs en is niet Kap­pig op een ver­len ging van de ver­Ein­te­nis. P6G doet er wel al­les aan om de ze­ven­tien­ja­ri­ge aan­val­len­de mid­den­vel­der voor de cluE te EeKou­den. $dli is ecK­ter niet ge­voe­lig voor geld, meldt L’Equi­pe, en wil Eij een cluE spe­len waar Kij zicK Ket Eest kan ont­wik­ke­len en waar er kan sen op een doorEraak lig gen. 2m die re­den gaat Kij waarscKijn­lijk ook niet in op Ket con­tract­voor­stel van 0an­cKes­ter &it\ dat op ta fel ligt. $dli gaat kie­zen tus­sen Bar­cel­o­na en Ba\ern 0ncKen, twee cluEs die re cen­te­lijk naar Kem gewn­for meerd KeEEen. De cluE die $dli over­neemt, moet een ver­goe­ding van . eu­ro Ee­ta­len. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.