Ro­nal­do zwaar be­le­digd door Ma­dri­l­eens voor­stel

Times of Suriname - - 6SRUW - Cris­ti­a­no Ro­nal­do is zwaar be­le­digd door een ‘res­pect­loos’ con­tract­voor­stel van Re­al Ma­drid. Hij voelt zich enorm on­der­ge­waar­deerd en wil daar­om in de zo­mer ver­trek­ken. (Fo­to: Go­al)

VOETBAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do is zwaar be­le­digd door een ‘res­pect­loos’ con­tract­voor­stel van Re­al Ma­drid. Hij voelt zich enorm on­der­ge­waar­deerd en wil daar­om in de zo­mer ver­trek­ken uit San­tia­go Ber­na­béu. Het Spaan­se me­di­um El Chi­ring­ui­to pak­te gis­te­ren groot uit met dat nieuws. De 32-ja­ri­ge Ro­nal­do sprak on­langs met voor­zit­ter Flo­ren­ti­no Pé­rez over een nieu­we ver­bin­te­nis. De Por­tu­ge­se aan­val­ler had de in­ten­tie om zijn con­tract in Ma­drid te ver­len­gen en zijn car­ri­è­re bij de twaalf­vou­dig Cham­pi­ons Le­a­gue-win­naar te be­ëin­di­gen.

Wat Pé­rez zei tij­dens de ont­moe­ting met Ro­nal­do, be­viel de top­sco­rer ech­ter to­taal niet. Ro­nal­do zou zich vol­gens El Chi­ring­ui­to dus­da­nig mis­kend voe­len, dat hij in­mid­dels aan in­ti­mi heeft la­ten we­ten dat hij be­zig is aan zijn laat­ste sei­zoen in dienst van De Ko­nin­lij­ke. Mocht Ro­nal­do in­der­daad ver­trek­ken uit Span­je, dan ligt een te­rug­keer naar de Pre­mier Le­a­gue voor de hand. Man­ches­ter Uni­ted, Man­ches­ter Ci­ty en Chel­sea zou­den de soap rond de in­ter­na­ti­o­nal op de voet vol­gen. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.