7URXZSODQQHQ YRRU .DULVPD .DSRRU HQ 6DQGHHS 7RVKQLZDO

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

2ver de trouw­plan­nen van Ka­ris­ma Kap­oor en San­deep 7os­h­ni­wal gaan ge­ruch­ten rond. De echt­schei­ding van 7os­h­ni­wal is bin­nen­kort een feit.

De twee zijn de laat­ste tij den vaak sa­men en zij wor den als de nieu­we ro­man­ce van %oll\wood ge­zien. ,n een in­ter­view met DNA India ver­tel­de de va­der van Ka­risch­ma, 5an­dhir Kap­oor, heel trots te zijn op zijn doch ter en haar nieu­we vlam. 2p de vraag of er trouw­plan­nen te ver­wach­ten zijn, gaf va­der Kap­oor aan dat het aan de twee ligt wat ze er­van ma­ken. Kap­oor en 7os­h­ni­wal heb ben el­kaar via vrien­den le­ren ken­nen op een feest en hun vriend­schap groei­de uit tot lief­de. (www.bi­za­si­a­li­ve.com/Fo­to: www.bol­ly­wood­pa­pa.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.