Zen­daya in film over eer­ste Afro-Ame­ri­kaan­se die stu­deert aan eli­te­school

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

Ac­tri­ce Zen­daya Co­le­man gaat de hoofd­rol ver­tol­ken in een boek­ver­fil­ming over de eer­ste Afro-Ame­ri­kaan­se vrouw die is af­ge­stu­deerd aan de eli­te­school Vas­sar. De film wordt ook ge­pro­du­ceerd door de Spi­der-Man-ac­tri­ce, sa­men met ac­tri­ce Ree­se Wi­ther­spoon.

A Whi­te Lie is een ver­fil­ming van het boek The Gil­ded Ye­ars, ge­schre­ven door Ka­rin Ta­na­be. Het ver­haal speelt zich af aan het eind van de ne­gen­tien­de eeuw en draait om Ani­ta Hem­mings, een Afro-Ame­ri­kaan­se vrouw met een licht ge­tin­te huid die wil stu­de­ren aan de Ame­ri­kaan­se eli­te­school Vas­sar. Ze doet zich hier­bij voor als blan­ke vrouw.

Zen­daya (21) is on­der meer be­kend van haar hoofd­rol in Spi­derMan: Ho­me­co­ming en is ook te zien in The Gre­a­test Show­man, waar­in ze een tra­pe­ze­ar­ties­te speelt.

(NU.nl/Fo­to: Ce­le­bMa­fia)

A Whi­te Lie,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.