³6uEsLGLE (%6 EEQ PLLMArG LQ

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

3$5$0$5,%2 'e Ener gie­be­drij­ven 6uri­na­me 19 E%6 heeft voor ruim een mil­jard 65' aan sub­si­die ont­van­gen van de 6taat. 'it zegt al­ge­meen di­rec­teur 5a

Door B-CHAm CHAnDrAlAll bin 3ar­mes­sar. 'e E%6 baas gaat mee met nood­kre­ten dat het zo niet lan­ger door kan en wacht oS in­struc­ties van de Sre­si­dent om de no­di­ge maat re­ge­len te tref­fen. Een aan

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.