5%7 3DUDPDULER DUUHVWHHUW JH]RFKWH YHUGDFKWH

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

PARAMARIBO - Le­den van het Re­gi­o­na­le Bij­stands­team RB7 Paramaribo heb­ben &hi­von P ali­as Moen­go­man of Ro­beo gis­te­ren aan de Ka­sa­ba­ho­lo­weg in de kraag ge­vat. Zij wis­ten hem na goed speur­werk in beeld te bren­gen. 7oen zij hem sig­na­leer­den aan de Ka­sa­ba­ho­lo­weg, hiel­den zij hem met­een aan. De ver­dach­te werd se­dert 2014 ge­zocht voor wo­ning­in­bra­ken en zijn naam kwam voor op de most wan­ted-lijst van de po­li­tie. Hij zou ook straf­ba­re fei­ten dit jaar in Paramaribo heb­ben ge­pleegd. Hij ver­zet­te zich niet bij zijn aan­hou­ding, maar hij ont­ken­de daar­na zich schul­dig te heb­ben ge­maakt aan de aan­klach­ten. De po­li­tie is nog be­zig met het ver­de­re on­der­zoek van de zaak. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.