DronKAArD In KIp­pEnHoK AAn­GE­Hou­DEn

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

3$5$0$5,%2 (en man die on­der in­vloed van al­co hol ver­keer­de is in een kip pen­hok van een be­wo­ner in het dis­trict 6aram­ac­ca aan­ge hoX­den. Hij ging ver­moe­de lijk in het hok om kip­pen te ste­len. 'e be­na­deel­de hoor­de een ge­stom­mel en zag de ver­dach­te. Hij hield hem aan en droeg hem over aan de po­li­tie. Hij bleek dron­ken te zijn en moest eerst ont­nXch terd wor­den. 2ok bleek hij il­le­gaal in het land te ver toe­ven. 'e ver­dach­te is een *X\anees en is in ver­ze­ke ring ge­steld. Hij ver­klaar­de bij de po­li­tie dat hij dron­ken was en niet weet hoe hij in de kip­pen­ren van een an­der be­land­de. Hij gaI toe dat hij il­le­gaal in het land ver­toeIt om­dat hij al ze­ker vijI jaar zijn *X\anees pas­poort kwijt is. 9ol­gens hem is zijn werk ge­ver be­zig om zijn pas­poort en ove­ri­ge docX­men­ten voor hem in or­de te ma­ken.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.