%UD]LOLDDQVH JHYDQJHQH XLW +D]DUG RQWYOXFKW

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

NIC­KE­RIE - Een Bra­zi­li­aan­se ge­van­ge­ne is gis­ter­mor­gen de straf­in­rich­ting Ha­zard ont­vlucht. De lei­ding van de straf­in­rich­ting vroeg de po­li­tie om as­sis­ten­tie om de­ze ont­snap­te ge­van­ge­ne op te spo­ren en kreeg de on­der­steu- ning. Al­le stra­te­gi­sche pos­ten zijn hier­van op de hoog­te ge­steld. Er zijn maat­re­ge­len ge­trof­fen, zo­dat hij de grens niet kan over­ste­ken. Post Burn­si­de heeft in­mid­dels de con­tro­le ver­hoogd.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.