1DGDO PHOGW ]LFK DI YRRU %ULVEDQH

Times of Suriname - - 6SRUW -

7(11,6 5aIael 1adal heeIt zich gis­te­ren aI­ge­meld voor het eer­ste toer­nooi van het nieXwe jaar, dat oS oX­de­jaars­dag be­gint in Bris­ba­ne. De nXm­mer ppn van de we­reld voelt zich nog niet klaar voor de start van het sei­zoen.

³,k wil­de graag in Bris­ba­ne sSe­len, maar ik ben er na een lang sei­zoen en mijn la­te start van de voor­be­rei­ding nog niet klaar voor´, schrijIt 1adal oS Twit­ter. De ja­ri­ge 6San­jaard kwam in no­vem­ber voor het laatst in ac­tie, bij de A73 :orld 7oXr )in­als in /on­den. 1adat hij zijn eer­ste groeSs­wed­strijd te­gen de Belg David Gof­fin had ver­lo­ren, trok 1adal zich van we­ge een knie­bles­sX­re terXg. De aan­voer­der van de we­reld rang­lijst zoX de­ze week ei­gen lijk mee­doen aan een de­mon stra­tie­toer­nooi in AbX Dha­bi, maar ook daar meld­de hij zich voor aI.

1adal sSeel­de be­gin dit jaar wel in Bris­ba­ne. Hij strand­de in de AX­stra­li­sche stad in de kwart­fi­na­les, om ver­vol­gens bij het AX­stra­li­an 2Sen door te drin­gen tot de eind­strijd. De gra­velsSe­ci­a­list van 0al­lor­ca moest daar­in bXi­gen voor zijn µeeXwi­ge ri­vaal¶ 5oger )ederer. I am sor­ry to an­noun­ce I won’t be co­ming to Bris­ba­ne this year. My in­ten­ti­on was to play but I am still not rea­dy af­ter last year’s long sea­son and the la­te start of my pre­pa­ra­ti­on. I had a gre­at ti­me the­re and it was a gre­at start to the month I spent in Au­stra­lia. 1adal schreeI ver­vol­gens wel voor de tien­de keer 5oland Gar­ros oS zijn naam en ze­ge vier­de ook oS het 86 2Sen. Hij keer­de bo­ven­dien na rXim drie jaar aIwe­zig­heid terXg aan koS van de we­reld­rang­lijst. De 6San­jaard gaat nX zon­der wed­strijd­rit­me toe­wer­ken naar het AX­stra­li­an 2Sen, de eer­ste Grand 6lam van het jaar dat oS

janXa­ri be­gint. ³,k ar­ri­veer oS janXa­ri in 0el­boXr­ne en start daar mijn voor­be­rei­ding.´

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.