7HQ +DJ QLHXZH WUDLQHU YDQ $MD[

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(7BA/ (rik ten Hag mag zich of­fi­ci­eel trai­ner van Ajax noe­men. De oeIen­mees­ter werd gis­ter­mid­dag geSre­sen teerd bij de Am­ster­dam­mers. Ajax nam een week ge­le­den aI­scheid van 0ar­cel .ei­zer en al snel werd dXi­de­lijk dat 7en Hag zijn oS­vol­ger moest wor­den. Gis­ter­och­tend wist De Te­le­graaf te mel­den dat Ajax een ak­koord zoX heb­ben be­reikt met )& 8trecht en in mid­dels heb­ben ook de clXbs de over­staS van 7en Hag be kend­ge­maakt.

Via de of­fi­ci­ë­le ka­na­len laat Ajax we­ten dat 7en Hag voor

, jaar heeIt ge­te­kend in Am­ster­dam. =ijn con­tract gaat in oS janXa­ri en looSt aI oS jX­ni . 7en Hag stond nog tot on­der con tract bij )& 8trecht, maar Ajax is ak­koord ge­gaan met de aI kooS­som.

Ajax zoX . eXro moe ten be­ta­len om 7en Hag los te we­ken bij 8trecht, maar naar ver­lXidt be­taalt Ajax meer dan het ge­noem­de be­drag. 0et de komst van 7en Hag be­te kent het niet dat Ajax klaar is. AlIred 6chreX­der moet de as sis­tent van 7en Hag wor­den, maar hij staat nog on­der con tract bij Hof­fen­heim. (Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.