5RQGR OHLGW 3HOLFDQV ODQJV 1HWV

Times of Suriname - - 6SRUW - Spen­cer Din­wid­die (m) van Brook­lyn Nets wordt in de ga­ten ge­hou­den door twee ver­de­di­gers. (Foto: NOS.nl)

%$6.(7%$/ 5aMon 5on­do KeeIt woens­dag­avond een ]eld]aam Koog aan­tal as­sists ge­ge­ven in de 1%$. /ieIst keer stel­de de $me­ri­kaan een team­ge­noot van 1ew Or­leans 3eli­cans in staat te sco­ren te gen %rookl\n 1ets.

'e Ma­ri­ge point gXard van 3eli­cans leid­de ]iMn ploeg daar­mee naar de winst

.

-ason .idd was in de laat­ste spe­ler die ]oveel as­sists gaI in één 1%$ wed­striMd. +et re­cord staat op naam van 6cott 6ki­les, die in

lieIst der­tig keer de be slis­sen­de pass gaI biM een sco re van Or­lan­do Ma­gic te­gen 'en­ver 1Xg­gets . 'ank]iM de as­sists van 5on­do ein­dig­den lieIst vier spe­lers van 3eli­cans met twin­tig pXn­ten oI meer te­gen 1ets. $ntKon\ 'avis maak­te de mees­te pXn­ten .

3eli­cans staat op de ]e ven­de plek in de :es­tern &onIe­ren­ce, ter­wiMl %rookl\n 1ets de nXm­mer twaalI is in de (as­tern &onIe­ren­ce. %os­ton &el­tics, de kop­lo­per in Ket oos­ten, scKreeI te­gen &Kar­lot­te +or­nets de ste ]ege van dit sei]oen biM

. 7itelKoX­der *ol­den 6ta­te :ar­ri­ors ver­ste­vig­de de eer ste plaats in Ket wes­ten met winst op 8taK -a]] . On­danks een µtri­ple doX­ble¶ van /e%ron -ames ]es­tien pXn­ten, tien re­boXnds, veer tien as­sists ver­loor &le­ve­land &ava­liers biM 6acra­men­to .ings .

Ove­ri­ge uit­sla­gen:

&Ki­ca­go %Xlls 1ew <ork .nicks , Min­ne­so­ta 7im­ber­wol­ves 'en­ver 1Xg­gets , OklaKo­ma &it\ 7KXn­der 7or­on­to 5ap­tors , / $ /akers Mem­pKis *ri]]lies .

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.