Li­ve­mo Bra­di Ban­ti met nieu­we cd

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De sinds 1983 be­staan­de kasek­o­band Li­ve­mo Bra­di Ban­ti is te­rug met een nieu­we cd ge­naamd Ati de A Sa­ri.

De cd be­staat uit ze­ven zelf­ge­schre­ven sin­gles, die elk van de le­den van de band zeer dicht bij het hart lig­gen. De le­den Ma­rio Koem­pai, Lot­har Wa­ter­berg, Jhon­ny­boy Pan­sa, Mac­key Pi­nas, En­ten Bree, Ro­meo Po­ko, Mel­vin The­men, Glen Den­doe, El­vis Chaar, Brood en Pa­trik Boom­dijk vor­men al ja­ren een broe­der­schap. Hun lief­de voor mu­ziek be­gon bij elk van hen op zeer jon­ge leef­tijd en is uit­ge­lo­pen tot meer dan een hob­by. Le­den van de band ga­ven tij­dens een in­ter­view met Ti­mes of Su­ri­na­me aan dat de feest­maand december de ge­schik­te tijd was voor de lan­ce­ring van de cd. De band stond ge­heel december vol­ge­boekt met op­tre­dens waar­van de laat­ste van­daag zal zijn tij­dens een fes­ti­val in Flam­boy­ant Park. Voor het nieu­we jaar wordt ver­wacht dat de band zal op­tre­den tij­dens het Opo Ya­ri fes­ti­val in Moen­go. (MW/Foto: Li­ve­mo Bra­di Ban­ti)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.